Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Stypendium szkolne jest świadczeniem, o które ubiegać może się matka, ojciec, opiekun prawny lub opiekun faktyczny, a także pełnoletni uczeń oraz dyrektor szkoły lub ośrodka.

Stypendium szkolne przysługuje zamieszkałym na terenie Miasta Poznania:

 • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych lub kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do dnia ukończenia 24 roku życia;
 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, realizację odpowiednio - obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
 • uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

więcej

Zasiłek szkolny jest świadczeniem, o które ubiegać może się matka, ojciec, opiekun prawny lub opiekun faktyczny, a także pełnoletni uczeń oraz dyrektor szkoły lub ośrodka.

Zasiłek szkolny przysługuje uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej spowodowanej wystąpieniem zdarzenia losowego.

Zasiłek szkolny na rok szkolny 2016/2017 wypłacany będzie jednorazowo w kwocie 500,00 zł.

Zasiłek szkolny może być przyznany raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

więcej

Informujemy, że Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu realizuje w roku szkolnym 2016/2017 program stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli, kolegiów pracowników służb społecznych oraz studentów wyższych uczelni publicznych zameldowanych na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego. Stypendium to ma charakter pomocy socjalnej.

Stypendium wypłacane jest przez Departament Finansów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na konto bankowe wskazane przez stypendystę (może to być rachunek rodzica, opiekuna).

W przypadku przyznania stypendium stypendysta ma obowiązek poinformować Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Wielkopolskiego o zmianie numeru konta bankowego, na które wpływa stypendium w terminie 14 dni od jego zmiany. Ponadto w przypadku uczniów należy dostarczyć w terminie do 20 lutego roku następującego po przyznaniu stypendium zaświadczenie o kontynuacji nauki, a w przypadku studentów/słuchaczy w terminie do 20 marca.

Zaświadczenie powinno zawierać następujące dane:

 • imię i nazwisko stypendysty;
 • datę i miejsce urodzenia stypendysty;
 • nazwę szkoły/uczelni;
 • planowaną datę ukończenia szkoły/uczelni.

więcej

Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych określa warunki udzielania pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym do kształcenia specjalnego, lub do kształcenia w zawodach dla uczniów:

 • słabowidzących,
 • niesłyszących,
 • słabosłyszących,
 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym,
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi,

posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

W ramach programu „Wyprawka szkolna” pomoc przysługuje:

 • uczniom niepełnosprawnym uczęszczającym w roku szkolnym 2016/2017 do klas VI szkół podstawowych, klas III gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, tj. zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub do klas VI ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, klas III-VI ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, klas III-VI ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, klas III i VI-IX ogólnokształcących szkół baletowych, lub liceów plastycznych,
 • uczniom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, na zakup materiałów edukacyjnych – dotyczy to uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do klas I–III i VI szkół podstawowych, III gimnazjów, i szkół ponadgimnazjalnych (przysługuje uczniom klas I-III szkół podstawowych jedynie w przypadku gdy ci uczniowie nie korzystają z podręcznika, który zapewnia minister edukacji).

więcej

Dane teleadresowe

Telefon61 646 33 44

Faks61 878 48 11

Adres poczty elektronicznejswiadczenia[at]pcs-poznan.pl
Do pobrania
Ikona TXT polityki prywatnościPolityka prywatności

Ikona TXT dostępnośćDostępność

Licznik odwiedzin

NEWSLETTER

Wiadomość w formacie HTML z grafikami (zaznacz), czy jako zwykły tekst (odznacz)?
Joomla Extensions powered by Joobi