Ankieta zadowolenia klienta

Szanowni Państwo!

W związku z działaniami podejmowanymi na rzecz poprawy obsługi klienta w wydziałach Urzędu Miasta Poznania i miejskich jednostkach organizacyjnych zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Ankieta jest dobrowolna i anonimowa.


* osoba fizyczna lub prawna wnioskująca w sprawach indywidualnych lub która ma przymioty strony w postępowaniu
** pracownik wydziału Urzędu Miasta Poznania lub miejskiej jednostki organizacyjnej

Ocena pracy Poznańskiego Centrum Świadczeń

2. Ocena aspektów pracy:

1 - bardzo niezadowolony, 2 - niezadowolony, 3 - neutralny/obojętny, 4 - zadowolony, 5 - bardzo zadowolony

3. Ocena przestrzegania przez pracowników zasad etycznych:

1 - bardzo niezadowolony, 2 - niezadowolony, 3 - neutralny/obojętny, 4 - zadowolony, 5 - bardzo zadowolony

Submitting...