Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

W dniu 7 grudnia 2017 r. Rada Miasta Poznania podjęta uchwała w sprawie ustanowienia poznańskiego świadczenia żłobkowego. (Uchwała nr LVIII/1101/VII/2017). Uchwała została opublikowana Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego w dniu 12 grudnia 2017 r. i weszła w życie z dniem 27 grudnia 2017 r.

Nowe świadczenie ma na celu częściowe pokrycie opłat za pobyt dziecka w żłobku niepublicznym, który otrzymał dofinansowanie za ten pobyt do 31 grudnia 2016 r. lub do 31 grudnia 2017 r. i nie otrzymał lub nie otrzyma dofinansowania w ramach konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 sierpnia 2019 r.

Świadczenie przysługuje w wysokości 600 zł miesięcznie, niezależnie od sytuacji dochodowej, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

  • oboje rodzice zamieszkują na terenie miasta Poznania;
  • w składanych na podstawie przepisów ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników zgłoszeniach identyfikacyjnych wskazali jako miejsce zamieszkania podatnika – miasto Poznań;
  • zawarta została umowa o objęcie dziecka opieką z podmiotem prowadzącym żłobek.

Wniosek o poznańskie świadczenie żłobkowe można składać od dnia 2 stycznia 2018 r. w Dziale Obsługi Klienta Poznańskiego Centrum Świadczeń przy ul. Wszystkich Świętych 1 lub ul. Małachowskiego 10. Prawo do świadczenia ustala się na okres wskazany we wniosku, nie dłuższy niż od 1 stycznia 2018 r. do 31 sierpnia 2019 r.

Świadczenie będzie przyznawane w drodze decyzji administracyjnej oraz wypłacane na rachunek podmiotu prowadzącego żłobek niepubliczny, wskazany w umowie o objęcie dziecka opieką.