Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Informacja dla osób głuchych i słabosłyszących
BIP
RODO - tak przetwarzamy Twoje dane osobowe
Link do strony z ofertami pracy
Defibrylator oraz przeszkolone osoby w budynku PCŚ
Profil Centrum Inicjatyw Rodzinnych na portalu Facebook

Szanowni Państwo,

zgodnie z ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19:

  1. jeżeli termin do złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 105 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach wypada w okresie stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii tj. w okresie od 14 marca 2020 r. termin ten ulega przedłużeniu do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii.
  2. Jeżeli ostatni dzień zezwolenia na pracę o którym mowa w art. 88 ust. 1 pkt 1-5 lub ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przypada w okresie stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii tj. w okresie od 14 marca 2020 r. okres ważności zezwolenia na pracę ulega przedłużeniu z mocy prawa do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii.

Oznacza to, że osoby, które miały przyznane świadczenia uzależnione od posiadania dokumentów potwierdzających prawo pobytu na terenie Polski, których ważność upłynęła lub upłynie zachowują prawo do świadczeń wypłacanych w Poznańskim Centrum Świadczeń tj. świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze, świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Kontynuacja przyznania świadczeń z Poznańskiego Centrum Świadczeń następuje z urzędu bez konieczności wnioskowania o te świadczenia. Świadczenia będą przyznane na okres do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii.

W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu telefonicznego pod numerami:

  • 61 646 33 44
  • 61 878 45 03
  • 61 878 45 04