Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Informacja dla osób głuchych i słabosłyszących
BIP
RODO - tak przetwarzamy Twoje dane osobowe
Link do strony z ofertami pracy
Defibrylator oraz przeszkolone osoby w budynku PCŚ
Profil Centrum Inicjatyw Rodzinnych na portalu Facebook

Szanowni Państwo,

zgodnie z ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19:

  1. orzeczenia określające niepełnosprawność wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych zachowują ważność do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności.

Oznacza to, że osoby które miały przyznane świadczenia uzależnione od posiadania orzeczenia określającego niepełnosprawności, których ważność upłynęła lub upłynie zachowują prawo do świadczeń wypłacanych w Poznańskim Centrum Świadczeń tj. świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego lub świadczenia uzależnione od wyższego dochodu przewidzianego w przypadku gdy w rodzinie jest osoba z niepełnosprawnością. Kontynuacja przyznania świadczeń z Poznańskiego Centrum Świadczeń następuje z urzędu bez konieczności wnioskowania o te świadczenia. Świadczenia będą przyznane na okres do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności.

Uregulowania dotyczą orzeczeń, których:

  • ważność upłynęła w terminie 90 dni przed wejściem w życie w/w ustawy tj. w okresie od 9 grudnia 2019 r. do 7 marca 2020 r. pod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia.
  • Ważność upłynie w terminie od dnia wejścia w/w ustawy w życie tj. od dnia 8 marca 2020 r.

  1. Orzeczenia określające niepełnosprawność wydane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zachowują ważność przez okres kolejnych 3 miesięcy od dnia upływu jego ważności.

Oznacza to, że osoby które miały przyznane świadczenia uzależnione od posiadania orzeczenia określającego niepełnosprawności, których ważność upłynęła lub upłynie zachowują prawo do świadczeń wypłacanych w Poznańskim Centrum Świadczeń tj. świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego lub świadczenia uzależnione od wyższego dochodu przewidzianego w przypadku gdy w rodzinie jest osoba z niepełnosprawnością. Kontynuacja przyznania świadczeń z Poznańskiego Centrum Świadczeń następuje z urzędu bez konieczności wnioskowania o te świadczenia. Świadczenia będą przyznane na okres 3 miesięcy od dnia upływu ważności orzeczenia.

Uregulowania dotyczą orzeczeń, których:

  • ważność upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemiologicznego albo stanu epidemii tj. od dnia 14 marca 2020 r. pod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia do organu emerytalno-rentowego.
  • ważność upłynie w okresie 30 dni następujących po odwołaniu stanu zagrożenia epidemiologicznego albo stanu epidemii pod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia do organu emerytalno-rentowego.

W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu telefonicznego pod numerami:

  • 61 646 33 44
  • 61 878 45 03
  • 61 878 45 04