Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Ikona

Szanowni Klienci,

uprzejmie informujemy, że w związku ze zmianą przepisów prawa istnieje możliwość wyboru ubezpieczenia emerytalno – rentowego (w ZUS lub w KRUS) przez rolników, małżonków rolników, domowników, którzy otrzymali świadczenia opiekuńcze na podstawie oświadczenia o zaprzestaniu prowadzenia gospodarstwa rolnego/wykonywania w nim pracy.
Możliwość ta dotyczy:
   1)    rolników/małżonków rolników/domowników, którzy dopiero złożą wniosek o przyznanie świadczeń opiekuńczych
   2)    powrotu do ubezpieczenia emerytalno-rentowego w KRUS osobom, które w związku z otrzymaniem przed 1 października 2015 r. świadczenia opiekuńczego utraciły prawo do ubezpieczenia emerytalno-rentowego w KRUS i zostały objęte tym ubezpieczeniem w ZUS.
W przypadku:
   1)    wyboru ubezpieczenia emerytalno-rentowego w KRUS dla nowo złożonego wniosku o świadczenie opiekuńcze należy poinformować o tym fakcie Poznańskie Centrum Świadczeń oraz w terminie 30 dni od dnia wydania decyzji przyznającej to świadczenie, złożyć do jednostki organizacyjnej KRUS Wniosek o objęcie ubezpieczeniem społecznym rolników.
   2)    chęci rezygnacji z ubezpieczenia społecznego w ZUS należy złożyć w Poznańskim Centrum Świadczeń w nieprzekraczalnym terminie do 1 kwietnia 2016 r. wniosek o odstąpienie od ubezpieczeń w ZUS oraz złożyć do jednostki organizacyjnej KRUS Wniosek o objęcie ubezpieczeniem społecznym.

Nie wiesz, jak będzie wyglądała Twoja przyszła emerytura? Masz problem z odczytaniem informacji o stanie konta ubezpieczonego? Chciałbyś kontaktować się z ZUS-em elektronicznie? Zastanawiasz się, jakie korzyści dadzą Ci e-zwolnienia? Jeśli chcesz poznać  odpowiedzi na te pytania, zapraszamy Cię, od 7 do 9 października, na „Dni Ubezpieczonego” w ZUS.

„Dni Ubezpieczonego”, odbędą się od 7 do 9 października br., w godzinach od 9.00 do 17.00, we wszystkich placówkach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Ikona PCŚ

Szanowni Klienci,

w związku ze zwiększoną ilością składanych przez Państwa wniosków, w niżej wymienionych dniach, przewidujemy wydłużenie czasu pracy pracowników Działu Obsługi Klienta Poznańskiego Centrum Świadczeń:

28 września –  do godziny 16.50;
29 września  – do godziny 16.20;
30 września  – do godziny 16.20.

Ikona świadczenia rodzinne

Szanowni Klienci,

od wtorku, 1 września 2015 r. Poznańskie Centrum Świadczeń rozpocznie przyjmowanie wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych, których wypłata będzie dotyczyła okresu od listopada 2015 r. do października 2016 r.

Osoby, które będą ubiegać się o przyznanie prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy, zachęcamy do rezerwacji terminu wizyty pod nr telefonu 61 646 33 44 lub za pomocą formularza internetowego dostępnego pod adresem https://pcs-poznan.pl/index.php/rezerwacja-wizyty

Informujemy, że w przypadku wniosków złożonych wraz z kompletem dokumentów do 30 września, ustalenie prawa do świadczeń oraz ich wypłata za miesiąc listopad nastąpi do 30 listopada. Natomiast w przypadku, gdy wniosek wraz z kompletem dokumentów zostanie złożony w okresie od 1 października do 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad nastąpi do 31 grudnia.

Dyrekcja i Pracownicy
Poznańskiego Centrum Świadczeń

Ikona

Szanowni Klienci,

w związku z rozpoczynającym się od 1 września 2015 r. sezonem przyjmowania wniosków o zasiłek rodzinny na nowy okres zasiłkowy 2015/2016, w celu zapewnienia szybkiej i komfortowej obsługi, Poznańskie Centrum Świadczeń zachęca do rezerwacji wizyty w Centrum wraz z wydrukiem wniosku o zasiłek rodzinny na miejscu oraz założeniem profilu zaufanego ePUAP, dzięki czemu zaoszczędzą Państwo czas na ręczne wypisywanie wniosku (cały wniosek z Państwa danymi zostanie wydrukowany, wystarczy go podpisać), a swoją decyzję odbiorą Państwo drogą elektroniczną bez zbędnego przychodzenia do urzędu.Rezerwacji wizyty można dokonać telefonicznie pod numerem telefonu 61 646 33 44 lub za pomocą formularza internetowego „Rezerwacja wizyty” dostępnego na naszej stronie. Przy rezerwacji za pomocą formularza prosimy wpisać przed nazwiskiem literę W.  Powyższa propozycja skierowana jest do tych z Państwa, którzy będą składali wniosek o przyznanie zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego. 

Dyrekcja i Pracownicy
Poznańskiego Centrum Świadczeń

Ikona świadczenia rodzinne

Szanowni Klienci,

w dniu 24 lipca 2015 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza od 1 stycznia 2016 r. nowe świadczenie rodzinne – świadczenie rodzicielskie. Ustawa ta została podpisana przez Prezydenta RP w dniu 5 sierpnia 2015 r. i po publikacji w Dzienniku Ustaw wejdzie w życie 1 stycznia 2016 r.

Świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwać osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Uprawnieni do pobierania tego świadczenia będą więc między innymi bezrobotni, studenci, rolnicy, a także wykonujący prace na podstawie umów cywilnoprawnych. Także osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, jeśli nie będą pobierały zasiłku macierzyńskiego będą mogły ubiegać się o świadczenie rodzicielskie. Świadczenie będzie przysługiwało  przez okres 53 tygodni niezależnie od dochodu rodziny w wysokości 1000 zł miesięcznie. W przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka w trakcie porodu, okres ten będzie wydłużony maksymalnie do 71 tygodni.