Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Informacja dla osób głuchych i słabosłyszących
BIP
RODO - tak przetwarzamy Twoje dane osobowe
Link do strony z ofertami pracy
Defibrylator oraz przeszkolone osoby w budynku PCŚ
Profil Centrum Inicjatyw Rodzinnych na portalu Facebook

Ikona

Szanowni Klienci,

w związku z rozpoczynającym się od 1 września 2015 r. sezonem przyjmowania wniosków o zasiłek rodzinny na nowy okres zasiłkowy 2015/2016, w celu zapewnienia szybkiej i komfortowej obsługi, Poznańskie Centrum Świadczeń zachęca do rezerwacji wizyty w Centrum wraz z wydrukiem wniosku o zasiłek rodzinny na miejscu oraz założeniem profilu zaufanego ePUAP, dzięki czemu zaoszczędzą Państwo czas na ręczne wypisywanie wniosku (cały wniosek z Państwa danymi zostanie wydrukowany, wystarczy go podpisać), a swoją decyzję odbiorą Państwo drogą elektroniczną bez zbędnego przychodzenia do urzędu.Rezerwacji wizyty można dokonać telefonicznie pod numerem telefonu 61 646 33 44 lub za pomocą formularza internetowego „Rezerwacja wizyty” dostępnego na naszej stronie. Przy rezerwacji za pomocą formularza prosimy wpisać przed nazwiskiem literę W.  Powyższa propozycja skierowana jest do tych z Państwa, którzy będą składali wniosek o przyznanie zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego. 

Dyrekcja i Pracownicy
Poznańskiego Centrum Świadczeń

Ikona świadczenia rodzinne

Szanowni Klienci,

w dniu 24 lipca 2015 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza od 1 stycznia 2016 r. nowe świadczenie rodzinne – świadczenie rodzicielskie. Ustawa ta została podpisana przez Prezydenta RP w dniu 5 sierpnia 2015 r. i po publikacji w Dzienniku Ustaw wejdzie w życie 1 stycznia 2016 r.

Świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwać osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Uprawnieni do pobierania tego świadczenia będą więc między innymi bezrobotni, studenci, rolnicy, a także wykonujący prace na podstawie umów cywilnoprawnych. Także osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, jeśli nie będą pobierały zasiłku macierzyńskiego będą mogły ubiegać się o świadczenie rodzicielskie. Świadczenie będzie przysługiwało  przez okres 53 tygodni niezależnie od dochodu rodziny w wysokości 1000 zł miesięcznie. W przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka w trakcie porodu, okres ten będzie wydłużony maksymalnie do 71 tygodni.

Ikona fundusz alimentacyjny

Szanowni Klienci,

od poniedziałku, 3 sierpnia 2015 r. Poznańskie Centrum Świadczeń rozpocznie przyjmowanie wniosków o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, których wypłata będzie dotyczyła okresu od października 2015 r. do września 2016 r.

Osoby, które będą ubiegać się o przyznanie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy, zachęcamy do rezerwacji terminu wizyty pod nr telefonu 61 646 33 44 lub za pomocą formularza internetowego "Rezerwacja wizyty" dostępnego na naszej stronie.

Informujemy, że w przypadku  wniosków złożonych wraz z kompletem dokumentów do 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń oraz ich wypłata za miesiąc październik nastąpi do 31 października. Natomiast w przypadku, gdy wniosek wraz z kompletem dokumentów zostanie złożony w okresie od 1 września do 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik nastąpi do 30 listopada.

Niezbędne informacje na temat zasad przyznawania świadczeń oraz dokumentacji  jaką należy przedstawić znajdują stronie internetowej w zakładce: świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Ikona komunikat ogólny

Szanowni Klienci,

Poznańskie Centrum Świadczeń rozpoczęło przyjmowanie wniosków o przyznanie stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego na rok szkolny/akademicki 2015/2016.

Stypendium skierowane jest do:
- uczniów szkół ponadgimnazjalnych,
- słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych,
- studentów I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich z uczelni publicznych,
zameldowanych na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego, posiadających wysoką średnią ocen oraz dochód nie przekraczający kwoty 650 zł netto miesięcznie lub 740 zł w przypadku kiedy uczeń jest wychowywany przez samotnego rodzica.

Wnioski dotyczące stypendiów dla uczniów przyjmowane będą w terminie do 25 września natomiast wnioski studentów przyjmowane będą do 20 października 2015 roku.

Poznańskie Centrum przyjmuje tylko i wyłącznie wnioski uczniów/studentów/słuchaczy zameldowanych na stałe na terenie miasta Poznania.

Szczegółowe informacje pod nr telefonu 61 646 33 44 lub na stronie internetowej www.pcs-poznan.pl

Ikona

Szanowni Klienci

Poznańskie Centrum Świadczeń informuje, że od 1 lipca 2015 r. do 15 września 2015 r. przyjmuje wnioski o stypendium szkolne na rok szkolny 2015/2016. Wypłata stypendium od września 2015 będzie uzależniona od przedstawienia przez osoby wnioskujące o taką formę pomocy rachunków, faktur, paragonów, dowodów zakupu poniesionych kosztów na cele edukacyjne. Dopiero przedstawienie powyższych dokumentów będzie uruchamiało wypłatę świadczeń. Wypłata stypendium szkolnego będzie dokonywana w terminach miesięcznych oczywiście po przedstawieniu dokumentów potwierdzających dokonanie zakupów lub opłat. Jednakże dopuszczona będzie możliwość wypłaty świadczenia w innych terminach np. jednorazowo w terminie do 31 grudnia 2015 (za okres wrzesień – grudzień) oraz do 30 czerwca 2016 (za okres styczeń – czerwiec). Dla osób, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej oraz materialnej możliwe będzie przyznanie stypendium w formie pieniężnej. Forma ta polega na przekazaniu środków pieniężnych i rozliczeniu ich dopiero po dokonaniu zakupów.

Ikona ePUAP

Szanowni Klienci,

uprzejmie informujemy, że Minister Administracji i Cyfryzacji wyraził zgodę na pełnienie przez Poznańskie Centrum Świadczeń funkcji punktu potwierdzającego profil zaufany ePUAP.

ePUAP to Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej, system informatyczny, dzięki któremu możemy załatwić sprawy urzędowe za pośrednictwem Internetu. Profil zaufany to bezpłatna alternatywa dla podpisu elektronicznego. Dzięki profilowi można załatwić sprawy administracyjne drogą elektroniczną. Działa on podobnie jak odręczny podpis – identyfikuje osobę, która ten profil wykorzystuje. Posługując się nazwą użytkownika (login), hasłem oraz adresem poczty elektronicznej można załatwiać wiele spraw administracyjnych za pośrednictwem Internetu (np. wnoszenie pism, wniosków i zapytań do urzędów). Profil zaufany to usługa dostępna bezpłatnie dla wszystkich obywateli, którzy założą konto na www.epuap.gov.pl.