Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że 1 kwietnia 2019 r, przystąpiono do realizacji inwestycji „Rewaloryzacja placu Kolegiackiego w Poznaniu”.

W związku z powyższym należy oczekiwać sporych utrudnień dla pieszych i kierowców w obszarze prowadzonych prac budowlanych w tym również dostępu do siedziby Poznańskiego Centrum Świadczeń przy ul. Wszystkich Świętych 1.

Bieżące informacje o obowiązujących zasadach organizacji ruchu dostępne są na miejskiej stronie internetowej Miasta Poznania.

Jednocześnie przypominamy, że do dyspozycji klientów pozostaje punkt obsługi klienta mieszczący się w przy ul. Małachowskiego 10, do którego bezpośredni dojazd zapewnia linia tramwajowa nr 7 natomiast dla klientów przemieszczających się samochodem istnieje możliwość zaparkowania auta bezpośrednio przed siedzibą urzędu.

Termin zakończenia robót, a tym samym oddania Placu Kolegiackiego do użytkowania planowany jest na lato 2020 roku.

Przepraszamy za niedogodności związane z prowadzonymi pracami i liczymy na wyrozumiałość Naszych Klientów.

Poznańska Złota Karta - Karta Seniora

Szanowna Seniorko,
Szanowny Seniorze!

Informujemy, że 30 marca 2019 r. na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych „Urodzaj” przy ul. Serbskiej 5 w Poznaniu w godzinach od 10:00 do 14:00 będzie można złożyć wniosek o

Kartę Seniora – „Poznańską Złotą Kartę”

Projekt adresowany jest do osób, które ukończyły 60. rok życia oraz wskazały, w składanych na podstawie przepisów ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, zgłoszeniach identyfikacyjnych jako miejsce zamieszkania podatnika - miasto Poznań.

Posiadane Poznańskiej Złotej Karty:

• ułatwi dostęp do różnego rodzaju dóbr, m.in. kultury, wypoczynku, sportu, rekreacji, turystyki, oświaty, a także do usług i towarów oferowanych przez instytucje i podmioty samorządowe oraz niesamorządowe, w tym przedsiębiorców;
• pomoże zwiększyć udział seniorów w życiu miasta Poznania;
• podniesie jakości życia seniorów w mieście Poznaniu;
• potwierdzi uprawnienia do ulg i zwolnień.

Karta wydawana jest bezterminowo i jest ważna z dowodem osobistym. Karta oraz duplikat Karty są wydawane bezpłatnie.

Wnioski będą przyjmowane przez pracowników Poznańskiego Centrum Świadczeń.

Serdecznie Zapraszamy!

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że od 1 marca 2019 r. nastąpiła zmiana kwoty najniższej emerytury, która wynosi obecnie 1100,00 zł miesięcznie (podst. prawna: ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw Dz.U. z 2019 r., poz. 39).

W związku ze zmianą wysokości najniższej emerytury zmianie ulega kwota dochodu uprawniającą do przyznania świadczeń związanych z utrzymaniem mieszkania.

W przypadku ubiegania się o dodatek mieszkaniowy lub obniżkę czynszu przez osobę samodzielnie prowadzącą gospodarstwo domowe dochód może wynieść 1 925 ,00 zł (175% najniżej emerytury), natomiast w przypadku prowadzenia wieloosobowego gospodarstwa dochód na osobę może wynieść 1 375,00 zł (125% najniższej emerytury).

Szanowni Państwo,

nowe przepisy mają zapewnić wzrost ściągalności alimentów należnych dzieciom oraz poprawić egzekucję świadczeń z funduszu alimentacyjnego, które były wypłacone kiedy osoba zobowiązana do alimentacji nie opłacała na bieżąco zasądzonych alimentów.

Ustawa wprowadza rozwiązania służące poprawie przepływu informacji między odpowiednimi służbami i instytucjami, a komornikami sądowymi w zakresie danych o dłużniku alimentacyjnym, zwłaszcza w aspekcie podjęcia przez niego zatrudnienia. Wprowadzane rozwiązania dotyczą przede wszystkim doprecyzowania przepisów, które pozwolą na elektroniczną wymianę informacji oraz wzmacniają sankcje nakładane na pracodawców za nielegalne zatrudnianie pracowników będących dłużnikami alimentacyjnymi.

Szanowni Klienci,

Ustalenie uprawnień do zasiłku rodzinnego, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia wychowawczego oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, związane jest z poprawnym obliczeniem Państwa sytuacji dochodowej.

Aby ułatwić Państwu proces ubiegania się o ww. świadczenia przedstawiamy katalog dokumentów, które należy przedłożyć w sytuacji uzyskania lub utraty dochodu.

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice,

od 1 stycznia 2019 roku zgodnie z nowelizacją ustawy o Karcie Dużej Rodziny wszyscy rodzice i małżonkowie rodziców, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu przynajmniej troje dzieci, bez względu na wiek dzieci, mogą złożyć wniosek o Kartę Dużej Rodziny.

Karta dla rodzica lub małżonka rodzica jest wydawana bezterminowo.

Miło nam poinformować, że do tej pory do Poznańskiego Centrum Świadczeń wpłynęło ponad 1200 wniosków o przyznanie takiej właśnie Karty. Karty wydaliśmy już ponad 1400 osobom!

Posiadacze Karty mogą korzystać zarówno ze zniżek przysługujących w ogólnopolskim programie Karta Dużej Rodziny jak również z miejskiego Programu Poznańska Rodzina Duża. Informacje na temat przysługujących zniżek można znaleźć na stronie internetowej