Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Drzwi otwarte w Poznańskim Centrum Świadczeń

Poznańskie Centrum Świadczeń aktywnie uczestniczy w Poznańskich Dniach Rodziny

W ramach Poznańskich Dni Rodziny osoby zainteresowane ofertą Poznańskiego Centrum Świadczeń zapraszamy na ,,Drzwi Otwarte’’ podczas których mieszkańcy Poznania będą mogli uzyskać niezbędne informacje o świadczeniach oraz zarezerwować wizytę w Centrum na złożenie wniosku w ramach kampanii ,,Umów się nie czekaj’’.

Ponadto pracownicy Centrum pomogą wypełnić wniosek oraz skompletować niezbędną dokumentację. Dla osób, które chciałby załatwiać swoje sprawy za pośrednictwem Internetu będzie istniała możliwość założenia oraz potwierdzenia profilu zaufanego, który umożliwi załatwienie sprawy bez konieczności wychodzenia z domu.

Podczas ,,Drzwi Otwartych’’ będzie również możliwość uzyskania informacji o zmianach w zasadach przyznawania świadczenia wychowawczego 500+ oraz świadczenia Dobry Start.

Czekamy na Państwa w sobotę 1 czerwca 2019 r. 

Szanowni Klienci,

Uprzejmie informujemy, że w okresie od 1 do 31 maja br. po raz drugi będzie można składać wnioski o przyznanie Poznańskiego Świadczenia na Rzecz Wieloraczków.

Świadczenie przysługuje dla rodziców, którym podczas jednego porodu urodziło się co najmniej troje lub więcej dzieci. Świadczenie jest finansowane ze środków własnych budżetu miasta Poznania w jednorazowej wysokości 1000 zł na każde dziecko. Tegoroczną nowością w zasadach przyznawania świadczenia jest możliwość wypłaty świadczenia, aż do ukończenia przez dziecko 24. roku życia.

Wychowywanie równocześnie trójki lub większej liczby dzieci jest dla rodzin znaczącym obciążeniem finansowym, zwłaszcza w okresie, kiedy dzieci kontynuują edukację, dlatego też zasadnym jest objęcie takich dzieci szczególnym wsparciem. Przesłanką negatywną do przyznania świadczenia będzie zawarcie przez dziecko związku małżeńskiego lub brak kontynuowania nauki w szkole lub szkole wyższej przez dziecko powyżej 18. roku życia. W takich przypadkach świadczenie zostanie wypłacone tylko na pozostałe na wychowaniu dzieci.

Należy zauważyć, że przyznanie świadczenia wpisuje się w przyjęty przez Radę Miasta Poznania uchwałą z dnia 6 listopada 2012 r. nr XL/597/VI/2012 z pózn. zm. Program Poznań PRO Rodzina – promocja, rozwój i ochrona rodzin wielodzietnych w Poznaniu, który uznaje za priorytetowe i strategiczne podejmowanie działań na rzecz rodzin wielodzietnych.

Przypominamy, że świadczenie przysługuje niezależnie od sytuacji dochodowej, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

  • oboje rodzice zamieszkują na terenie miasta Poznania;
  • w składanych na podstawie przepisów ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników zgłoszeniach identyfikacyjnych wskazali jako miejsce zamieszkania podatnika – miasto Poznań;
  • rodzice wychowują co najmniej troje lub więcej dzieci urodzonych podczas jednego porodu.

Wychodząc naprzeciw potrzebom Rodzin, które wychowują wieloraczki, zdając sobie sprawę z szeregu niezliczonych czynności dnia codziennego, z którymi nieustannie zmagają się Rodzice pociech, uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość odbioru wniosku o Poznańskie Świadczenie na Rzecz Wieloraczków przez pracownika Poznańskiego Centrum Świadczeń bezpośrednio w miejscu zamieszkania rodziny. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać pod numerem telefonu: 61 878 59 58.

Zachęcamy do obejrzenia krótkiej animacji informującej o rozliczaniu podatków w Poznaniu

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że 1 kwietnia 2019 r, przystąpiono do realizacji inwestycji „Rewaloryzacja placu Kolegiackiego w Poznaniu”.

W związku z powyższym należy oczekiwać sporych utrudnień dla pieszych i kierowców w obszarze prowadzonych prac budowlanych w tym również dostępu do siedziby Poznańskiego Centrum Świadczeń przy ul. Wszystkich Świętych 1.

Bieżące informacje o obowiązujących zasadach organizacji ruchu dostępne są na miejskiej stronie internetowej Miasta Poznania.

Jednocześnie przypominamy, że do dyspozycji klientów pozostaje punkt obsługi klienta mieszczący się w przy ul. Małachowskiego 10, do którego bezpośredni dojazd zapewnia linia tramwajowa nr 7 natomiast dla klientów przemieszczających się samochodem istnieje możliwość zaparkowania auta bezpośrednio przed siedzibą urzędu.

Termin zakończenia robót, a tym samym oddania Placu Kolegiackiego do użytkowania planowany jest na lato 2020 roku.

Przepraszamy za niedogodności związane z prowadzonymi pracami i liczymy na wyrozumiałość Naszych Klientów.

Poznańska Złota Karta - Karta Seniora

Szanowna Seniorko,
Szanowny Seniorze!

Informujemy, że 30 marca 2019 r. na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych „Urodzaj” przy ul. Serbskiej 5 w Poznaniu w godzinach od 10:00 do 14:00 będzie można złożyć wniosek o

Kartę Seniora – „Poznańską Złotą Kartę”

Projekt adresowany jest do osób, które ukończyły 60. rok życia oraz wskazały, w składanych na podstawie przepisów ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, zgłoszeniach identyfikacyjnych jako miejsce zamieszkania podatnika - miasto Poznań.

Posiadane Poznańskiej Złotej Karty:

• ułatwi dostęp do różnego rodzaju dóbr, m.in. kultury, wypoczynku, sportu, rekreacji, turystyki, oświaty, a także do usług i towarów oferowanych przez instytucje i podmioty samorządowe oraz niesamorządowe, w tym przedsiębiorców;
• pomoże zwiększyć udział seniorów w życiu miasta Poznania;
• podniesie jakości życia seniorów w mieście Poznaniu;
• potwierdzi uprawnienia do ulg i zwolnień.

Karta wydawana jest bezterminowo i jest ważna z dowodem osobistym. Karta oraz duplikat Karty są wydawane bezpłatnie.

Wnioski będą przyjmowane przez pracowników Poznańskiego Centrum Świadczeń.

Serdecznie Zapraszamy!

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że od 1 marca 2019 r. nastąpiła zmiana kwoty najniższej emerytury, która wynosi obecnie 1100,00 zł miesięcznie (podst. prawna: ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw Dz.U. z 2019 r., poz. 39).

W związku ze zmianą wysokości najniższej emerytury zmianie ulega kwota dochodu uprawniającą do przyznania świadczeń związanych z utrzymaniem mieszkania.

W przypadku ubiegania się o dodatek mieszkaniowy lub obniżkę czynszu przez osobę samodzielnie prowadzącą gospodarstwo domowe dochód może wynieść 1 925 ,00 zł (175% najniżej emerytury), natomiast w przypadku prowadzenia wieloosobowego gospodarstwa dochód na osobę może wynieść 1 375,00 zł (125% najniższej emerytury).