Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, iż wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodzin wielodzietnych Rada Miasta Poznania w dniu 7 listopada 2017 r. podjęła uchwałę nr LVI/1028/VII/2017 w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Poznania gminnego programu dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny.

Oznacza to, że od dnia 1 stycznia 2018 roku zniżki oraz ulgi, z których Państwo korzystali na podstawie dwóch odrębnych kart (Poznańskiej Karty Rodziny Dużej oraz Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny) będą dostępne po okazaniu tylko Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny. Partnerzy, którzy zadeklarowali udzielanie ulg na podstawie dotychczas funkcjonującej Poznańskiej Karty Rodziny Dużej będą to mogli robić na dotychczasowych zasadach przy czym dokumentem weryfikującym uprawnienia będzie Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny z kodem terytorialnym miasta Poznania 3064011.

Ponadto w związku z wprowadzeniem gminnego programu dla rodzin wielodzietnych ujednoliceniu podlegać będą terminy przyznania uprawnień do Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodzin oraz poznańskiego programu dla rodzin wielodzietnych. Rodzice otrzymają uprawnienia dożywotnio natomiast dzieci do 18 roku życia lub 25 roku życia w przypadku kontynowania nauki lub bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym, albo znacznym stopniu niepełnosprawności .

Dotychczasowy identyfikator Poznańskiej Karty Rodziny Dużej w postaci plastikowej karty zachowa swoją ważność do dnia 31 grudnia 2017 r. zgodnie z informacją umieszczoną na karcie, natomiast od dnia 1 stycznia 2018 r. uprawnienia wynikające z poznańskiego programu będą dostępne po okazaniu Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny.

Osoby, które chciałyby korzystać od dnia 1 stycznia 2018 r. z uprawnień wynikających z poznańskiego programu dla rodzin wielodzietnych, a nie posiadają Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny powinny złożyć stosowny wniosek w Poznańskim Centrum Świadczeń. Natomiast osoby, które posiadają ważną Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny nie muszą składać żadnego wniosku. W takim przypadku uprawnienia wynikające z poznańskiego programu zostaną im przyporządkowane automatycznie.

Grzegorz Karolczyk
Dyrektor
Poznańskiego Centrum Świadczeń

Poznańskie Centrum Świadczeń podpisało kartę różnorodności.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że 17 listopada 2017 r. Dyrektor Poznańskiego Centrum Świadczeń – Grzegorz Karolczyk, podpisał Kartę Różnorodności i potwierdził tym samym przestrzeganie polityki zarządzania różnorodnością i przeciwdziałania dyskryminacji w PCŚ.

Szanowni Posiadacze Karty Rodziny Dużej
Mija kolejny rok kiedy w Poznaniu funkcjonuje projekt Karty Rodziny Dużej dedykowany poznańskim Rodzinom wielodzietnym. Koniec roku to dobry czas na podsumowanie dotychczasowego funkcjonowania Karty, jak również poznanie Państwa oczekiwań w zakresie oferty jaką Karta powinna posiadać.
W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej partnerów programu Karty Rodziny Dużej, która dostępna jest pod linkiem (zakończono przyjmowanie ankiet).
Wyniki ankiety będą nieocenionym źródłem informacji o postrzeganiu partnerów Karty przez rodziny wielodzietne oraz będą wykorzystane w plebiscycie na wybór na najlepszego partnera programu Karty Rodziny Dużej w roku 2017.
Prośba o wypełnienie ankiety została przesłana na podane przez Państwa podczas składania wniosku o wydanie Karty Rodziny Dużej adresy poczty elektronicznej. Ankieta została umieszczona również na stronie internetowej Poznańskiego Centrum Świadczeń z myślą o osobach, które nie podały adresów poczty elektronicznej bądź je zmieniły.

ANKIETA BĘDZIE AKTYWNA DO DNIA 24 LISTOPADA 2017 r.

Grzegorz Karolczyk
Dyrektor
Poznańskiego Centrum Świadczeń

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w dniu 2 listopada 2017 r. nastąpi wyłączenie prądu w budynku Poznańskiego Centrum Świadczeń  przy ul. Wszystkich Świętych 1. Zgodnie z ogłoszeniem ENEA –  przerwa w dostawie energii elektrycznej planowana jest w godzinach od 7.30 do  13:30.  W tym czasie nie będzie możliwości uzyskania połączenia telefonicznego z pracownikami Centrum oraz uzyskania informacji na temat etapu realizacji złożonych wniosków. Do dyspozycji klientów będzie punkt podawczy, w którym będzie można złożyć dokumenty.

W związku z powyższym zachęcamy klientów, którzy w dniu 2 listopada br. zamierzają odwiedzić Poznańskie Centrum Świadczeń do skorzystania z Punktu Obsługi Klient przy ul. Małachowskiego 10 czynnego w godzinach od 7.30 do 15.30.

Zachęcamy jednocześnie do kontaktu z Poznań*Kontakt w celu uzyskania informacji nt. stanu realizacji państwa wniosków.

Numer telefonu do Poznań Kontakt 616463344

 

Za wszelkie utrudnienia związane z przerwą w dostawie energii elektrycznej serdecznie przepraszamy.

W dniu 30 września 2017 r. w godzinach od 8.00 do 15.00 Poznańskie Centrum Świadczeń organizuje ,,Drzwi Otwarte’’ dla mieszkańców Miasta Poznania, którzy nie złożyli jeszcze nowych wniosków na realizowane w Centrum świadczenia.

Obecnie świadczenia wychowawcze oraz alimentacyjne przyznane są do 30 września 2017 r. W celu kontynuacji przyznania świadczeń od października 2017 r. niezbędne jest złożenie nowego wniosku, który można złożyć we wrześniu oraz październiku bez obawy o utratę świadczeń za październik. Natomiast osoby ubiegające się o przyznanie świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy powinny złożyć wniosek do końca listopada bez obawy utraty świadczeń za listopad (świadczenia rodzinne są obecnie przyznane do 31 października 2017r.).

Podczas ,,Drzwi Otwartych’’ pracownicy Poznańskiego Centrum Świadczeń udzielą niezbędnych wyjaśnień oraz wskazówek na temat wypłacanych świadczeń. Pomogą wypełnić wniosek oraz skompletować niezbędną dokumentację. Dla osób, które chciałby załatwiać swoje sprawy za pośrednictwem Internetu będzie istniała możliwość założenia oraz potwierdzenia profilu zaufanego, który umożliwi załatwienie sprawy bez konieczności wychodzenia z domu.

Na klientów czekamy:

ul. Stanisława Małachowskiego 10

ul. Wszystkich Świętych 1

ul. Ratajczaka 44 (Centrum Inicjatyw Rodzinnych)

Na ,,Drzwi Otwarte’’ zapraszamy rodziców z dziećmi. Dla najmłodszych będzie czekał kącik zabaw z atrakcjami.

Dnia 19 czerwca 2017 r. rozpoczęła się rekrutacja do projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu”. Formularze Zgłoszeniowe można składać do 31 października 2017 r. Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Projekt skierowany jest do mieszkańców Poznania, posiadających meldunek w Poznaniu a nieposiadających dostępu do Internetu w domu oraz zaliczających się do jednej z poniższych grup docelowych:

  1. Gospodarstw domowych spełniających kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej lub świadczeń rodzinnych;
  2. Dzieci i młodzieży uczącej się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, typowana do otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą oraz/lub z ośrodkami pomocy społecznej;
  3. Osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym;
  4. Rodzin zastępczych;
  5. Rodzinnych domów dziecka;
  6. Samotnych rodziców spełniających kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej projektu.