Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Logo Centrum Inicjatyw RodzinnychCentrum Inicjatyw Rodzinnych

Link do materiałów dotyczących Centrum Inicjatyw Rodzinnych
Link do materiałów dotyczących Centrum Inicjatyw Rodzinnych
Link do materiałów dotyczących Centrum Inicjatyw Rodzinnych
Link do materiałów dotyczących Centrum Inicjatyw Rodzinnych

Rada Rodziny Dużej

Odbyły się pierwsze po wakacjach spotkania Członków III kadencji Rady Rodziny Dużej. Rada reprezentuje środowisko poznańskich rodzin wielodzietnych i działa na ich rzecz. Jest organem konsultacyjnym, opiniodawczym i doradczym dla władz Miasta. 

Na spotkaniu które odbyło się 11 września 2019r. przedstawiciele Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej zaprezentowali efekt wielomiesięcznych negocjacji zniżek za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla dużych rodzin 4+. Zwolnienie z części opłat dla rodzin wielodzietnych obowiązywać będzie od 1 października. Więcej na ten temat i dokładna instrukcja prawidłowego wypełnienia deklaracji.

Kolejnym istotnym tematem poruszonym na spotkaniu była kwestia polityki mieszkaniowej na rzecz rodzin wielodzietnych. Pan Piotr  Ławrynowicz i Pan Szymon Wytykowski przedstawili częste problemy z jakimi mierzą się poznańskie rodziny wielodzietne- znaczne trudności w wynajmie mieszkań dla dużych rodzin oraz wysokie koszty najmu lokum mogących zapewnić godziwe warunki do życia dzieciom. Prowadzone są  rozmowy z przedstawicielami Urzędu Miasta w sprawie udostępniania lokali dedykowanych rodzinom wielodzietnym w zamian za gotowość poniesienia kosztów remontu danego mieszkania.

Kolejne spotkanie odbyło się  w środę 9.10.2019r. w Centrum Inicjatyw Rodzinnych. Po zrealizowaniu formalnych części spotkania Rady Rodziny Dużej odczytaniu oraz zatwierdzeniu porządku obrad, członkowie Rady rozpatrywali punkt o formach wsparcia dla rodzin oraz sytuacji materialnej rodzin wielodzietnych - prezentacje przedstawił Damian Napierała Zastępca Dyrektora ds. Wsparcia Rodzin z Dziećmi.

Następnie projekt Newsletteru dla rodzin wielodzietnych oraz formy współpracy Rady Rodziny Dużej z PCŚ-Centrum Inicjatyw Rodzinnych przedstawiła Pani Urszula Mańkowska - Zastępca Dyrektora ds. Zarządzania Centrum Inicjatyw Rodzinnych.

Pani Alicja Szcześniak Pełnomocnik Prezydenta Miasta Poznania ds. Rodzin Wielodzietnych przedstawiła punkt dotyczący opiniowania uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie , na 2020 rok.

Rada Rodziny Dużej będzie się spotykała raz w miesiącu w drugą środę miesiąca.

Rada Rodziny Dużej

Rada Rodziny Dużej