Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Informacja dla osób głuchych i słabosłyszących
BIP
RODO - tak przetwarzamy Twoje dane osobowe
Link do strony z ofertami pracy
Defibrylator oraz przeszkolone osoby w budynku PCŚ
Profil Centrum Inicjatyw Rodzinnych na portalu Facebook

STAŻE STUDENCKIE

Zapraszamy studentów do odbycia stażu studenckiego w ramach Programu Staży i Praktyk Studenckich organizowanego przez Urząd Miasta Poznania oraz Poznańskie Centrum Świadczeń – ogłoszenie dotyczące poszczególnych edycji udostępnione jest na stronie internetowej.


PRAKTYKI

Zapraszamy absolwentów studiów I i II stopnia uczelni wyższych na płatne 3-miesięczne praktyki absolwenckie. Zgłoś swoją kandydaturę korzystając z elektronicznego formularza, lub w formie tradycyjnej - pobierz wzór podania i wypełniony prześlij na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Ponadto Słuchacze szkół policealnych mogą odbywać w Poznańskim Centrum Świadczeń obowiązkowe praktyki przewidziane w programie nauczania (nieodpłatne).

Informacji udzielamy telefonicznie lub drogą elektroniczną:
tel.: 61-878-59-42, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


OFERTY PRACY - PRACOWNIK SAMORZĄDOWY

Zapraszamy do składania dokumentów aplikacyjnych dotyczących aktualnych ofert pracy umieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej.

Dokumenty, których wymagamy od kandydatów:

 • Kwestionariusz osobowy kandydata (wypełnij formularz).

 • Kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje, niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza korzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 poz.1282) - prosimy dostarczyć na rozmowę kwalifikacyjną
  (pobierz wzór naszego oświadczenia o niekaralności).

W zakresie naboru zewnętrznego obowiązują następujące etapy:

 • ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze,
 • składanie dokumentów aplikacyjnych,
 • wstępna ocena kandydatów – w oparciu o analizę dokumentów aplikacyjnych,
 • sporządzenie listy kandydatów, spełniających wymagania formalne,
 • ocena końcowa kandydatów na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej oraz testu kompetencyjnego,
 • sporządzenie protokołu z przeprowadzonego naboru na dane stanowisko urzędnicze,
 • podjęcie decyzji o zatrudnieniu,
 • ogłoszenie wyników naboru oraz podpisanie umowy o pracę.

Informacja nt. przetwarzania danych osobowych

Przesyłając dokumenty aplikacyjne:

Wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Administratora – Poznańskie Centrum Świadczeń z siedzibą przy ul. Wszystkich Świętych 1, 61-843 Poznań - danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu aktualnej rekrutacji.
Wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Administratora – Poznańskie Centrum Świadczeń z siedzibą przy ul. Wszystkich Świętych 1, 61-843 Poznań - danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla późniejszych procesów rekrutacji.

Przyjmujesz do wiadomości, iż:

 1. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres: ul. Wszystkich Świętych 1, 61-843 Poznań.
 2. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
 3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:
  a) dostępu do swoich danych osobowych;
  b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe;
  c) żądania usunięcia danych, gdy:
  • dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane;
  • po cofnięciu zgody na przetwarzanie danych;
  • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
  d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:
  • osoby te kwestionują prawidłowość danych;
  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych;
  • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji procesu rekrutacji.
 7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.