Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Informacja dla osób głuchych i słabosłyszących
BIP
RODO - tak przetwarzamy Twoje dane osobowe
Link do strony z ofertami pracy
Defibrylator oraz przeszkolone osoby w budynku PCŚ
Profil Centrum Inicjatyw Rodzinnych na portalu Facebook

Zasiłek rodzinny jest świadczeniem, które ma na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dziecka, o które ubiegać mogą się rodzice dziecka, jeden z rodziców dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a także osoba ucząca się.

Zasiłek wypłacany jest w cyklu miesięcznym w następujących kwotach:

1. 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;

2. 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;

3. 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

więcej

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka jest świadczeniem, o które ubiegać może się matkaojciecopiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka w związku z urodzeniem się żywego dziecka. Świadczenie wypłacane jest w jednorazowej kwocie 1.000,00 zł na każde dziecko.

więcej

Świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwać osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego.

Uprawnionymi do pobierania tego świadczenia są więc m.in.

  • osoby bezrobotne (niezależnie od tego, czy są zarejestrowani w urzędzie pracy),
  • studenci,
  • rolnicy,
  • osoby wykonujące pracę na podstawie umów cywilnoprawnych (umowa zlecenie, umowa o dzieło),
  • osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

więcej

Świadczenie ma na celu częściowe pokrycie opłat za pobyt dziecka w żłobku niepublicznym, który spełnia jeden z poniższych warunków:

  1. otrzymał dofinansowanie za ten pobyt do od 1 stycznia 2018r. do 31 sierpnia 2019r.  i nie otrzymał lub nie otrzyma dofinansowania w ramach konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka w okresie od 1 września 2019r. do 31 sierpnia 2020r.
  2. otrzymał dofinansowanie za ten pobyt w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. i nie otrzymał lub nie otrzyma dofinansowania w ramach konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka w 2020 i 2021 roku – Wsparcie rodziców poprzez dofinansowanie różnych form opieki nad dzieckiem w wieku od ukończenia 20 tygodnia do 3 lat (dla przedsiębiorców) w ramach trwałości projektu „Poprawa dostępu do usług opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Poznania”.

więcej

Celem przyznania świadczenia jest częściowe pokrycie wydatków związanych z opieką nad trojgiem lub więcej dziećmi urodzonymi podczas jednego porodu.

więcej

Uchwałą Nr XV/245/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 09-07-2019 r. ustanowione zostało jednorazowe wsparcie rzeczowe "Wyprawka dla gzubka".

Szczegółowe informacje na temat "Wyprawki dla gzubka" znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej.

Dodatkowych informacji udziela wydział koordynujący realizację zadania "Wyprawka dla gzubka".

Pobierz wniosek o jednorazowe wsparcie rzeczowe "Wyprawka dla gzubka".