Szanowni Klienci,

Informujemy, że wypłata świadczeń w miesiącu lipcu 2018 r., będzie realizowana w następujących terminach:

 • 3 lipca
  Spłaty świadczeń do 30.06.2018 - Świadczenia Rodzinne, 500+, Fundusz Alimentacyjny, Pomoc Materialna
 • 4 lipca
  Przekazy pocztowe - Świadczenia Rodzinne, 500+, Fundusz Alimentacyjny, Pomoc Materialna
 • 9 lipca
  Dodatki Mieszkaniowe, Zryczałtowane Dodatki Energetyczne oraz świadczenie żłobkowe
 • 11 lipca
  Świadczenia Rodzinne, 500+ - Nazwiska na litery A-C oraz D-G (przelewy i karta płatnicza)
 • 12 lipca
  Świadczenia Rodzinne, 500+ - Nazwiska na litery H-J oraz K (przelewy i karta płatnicza)
 • 13 lipca
  Czeki elektroniczne - Świadczenia Rodzinne, 500+, Fundusz Alimentacyjny)
 • 16 lipca
  Fundusz Alimentacyjny (przelewy i karta płatnicza)
 • 17 lipca
  Świadczenia Rodzinne, 500+ - Nazwiska na litery L-N oraz O-R (przelewy i karta płatnicza)
 • 18 lipca
  Świadczenia Rodzinne, 500+ - Nazwiska na litery S, Ś-X oraz Y-Ź (przelewy i karta płatnicza)
 • 19 lipca
  Spłaty świadczeń do 31.07.2018 - Świadczenia Rodzinne, 500+, Fundusz Alimentacyjny, Pomoc Materialna
 • 25 lipca
  Spłaty świadczeń do 31.07.2018 - Świadczenia Rodzinne, 500+, Fundusz Alimentacyjny, Pomoc Materialna
 • 27 lipca
  Spłaty świadczeń do 31.07.2018 - Dodatki Mieszkaniowe, Zryczałtowane Dodatki Energetyczne

Informacja dotycząca wypłat świadczenia Dobry Start zostanie opublikowana w późniejszym terminie.

Szanowni Klienci,

Poniżej przedstawiamy informację na temat ustawowych terminów wypłat poszczególnych rodzajów świadczeń realizowanych przez Poznańskie Centrum Świadczeń.

Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus)

Świadczenie wychowawcze wypłaca się nie później niż ostatniego dnia miesiąca, za który przyznane zostało świadczenie wychowawcze. (Podstawa: art. 21 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci).

Świadczenia rodzinne (Zasiłek rodzinny, Zasiłek pielęgnacyjny, Becikowe, Świadczenie pielęgnacyjne, Świadczenie rodzicielskie, Specjalny zasiłek opiekuńczy)

Świadczenia rodzinne wypłaca się nie później niż do ostatniego dnia miesiąca, za który przyznane zostało świadczenie rodzinne. (Podstawa: art. 26 ustawy o świadczeniach rodzinnych).

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłaca się w okresach miesięcznych. (Podstawa: art. 20 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów).

Dodatki mieszkaniowe

Dodatek mieszkaniowy wypłaca się, w terminie do dnia 10 każdego miesiąca z góry, zarządcy domu lub osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny. (Podstawa: art. 8 ustawy o dodatkach mieszkaniowych).

Zryczałtowany dodatek energetyczny

Dodatek energetyczny wypłaca się odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej* do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku. (Podstawa: art. 5e ustawy Prawo energetyczne).

* Uwaga: Odbiorca wrażliwy energii elektrycznej to osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy, która jest stroną umowy zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym. Przyznany zryczałtowany dodatek energetyczny wypłaca się wnioskodawcy lub wskazanemu przez wnioskodawcę przedsiębiorstwu energetycznemu.