Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Szanowni Klienci,

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z umieszczonym na stronie internetowej harmonogramem wypłata realizowane są wypłaty:

 • Świadczeń rodzinnych;
 • Świadczeń alimentacyjnych,
 • Stypendia szkolne;
 • Dodatki mieszkaniowe,
 • Zryczałtowane dodatki energetyczne;

oraz

 • Świadczenia wychowawczego 500+ za wrzesień 2019 r. dla beneficjentów, którym ustalono uprawnienia na podstawie decyzji administracyjnych na okres od października 2018 do września 2019.

Dodatkowo przypominamy, że zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw w przypadku złożenia wniosku o świadczenie wychowawcze w okresie od lipca do sierpnia 2019 r. rozpatrzenie wniosku oraz wypłata świadczeń następuje do 31 października 2019 r.

Szanowni Klienci,

Informujemy, że wypłata świadczeń w miesiącu wrześniu 2019 r., będzie realizowana w następujących terminach:

 • 3 września
  Spłaty świadczeń do 31.08.2019 - Świadczenia Rodzinne, 500+, Fundusz Alimentacyjny, Pomoc Materialna
 • 4 września
  Przekazy pocztowe - Świadczenia Rodzinne, 500+, Fundusz Alimentacyjny, Pomoc Materialna
 • 6 września
  Spłaty świadczeń do 31.08.2019 - 500+
 • 9 września
  Dodatki Mieszkaniowe, Zryczałtowane Dodatki Energetyczne oraz świadczenie żłobkowe
 • 11 września
  Świadczenia Rodzinne, 500+ - Nazwiska na litery A-C oraz D-G (przelewy i karta płatnicza)
  Spłaty świadczeń do 31.08.2019 - 500+
 • 12 września
  Świadczenia Rodzinne, 500+ - Nazwiska na litery H-J oraz K (przelewy i karta płatnicza)
 • 13 września
  Świadczenia Rodzinne, 500+, Fundusz Alimentacyjny, Pomoc Materialna (czeki elektroniczne)
  Pomoc Materialna (przelewy i karta płatnicza)
 • 16 września
  Fundusz Alimentacyjny (przelewy i karta płatnicza)
 • 17 września
  Świadczenia Rodzinne, 500+ - Nazwiska na litery L-N oraz O-R (przelewy i karta płatnicza)
  Spłaty świadczeń do 31.08.2019 - 500+
 • 18 września
  Świadczenia Rodzinne, 500+ - Nazwiska na litery S, Ś-X oraz Y-Ź (przelewy i karta płatnicza)
  Spłaty świadczeń do 31.08.2019 - 500+
 • 23 września
  Spłaty świadczeń do 30.09.2019 - 500+
 • 24 września
  Spłaty świadczeń do 30.09.2019 - Dodatki Mieszkaniowe, Zryczałtowane Dodatki Energetyczne
 • 25 września
  Spłaty świadczeń do 30.09.2019 - Świadczenia Rodzinne, 500+, Fundusz Alimentacyjny, Pomoc Materialna
 • 27 września
  Spłaty świadczeń do 30.09.2019 - 500+, Świadczenia Rodzinne (rozpoczęcia roku szkolnego)
 • 30 września
  Spłaty świadczeń do 30.09.2019 - 500+, Świadczenia Rodzinne (rozpoczęcia roku szkolnego)

Listy wypłat na 300 „Dobry start” realizowane będą w zależności od przyznanej dotacji oraz od wpływu środków.

Szanowni Klienci,

Poniżej przedstawiamy informację na temat ustawowych terminów wypłat poszczególnych rodzajów świadczeń realizowanych przez Poznańskie Centrum Świadczeń.

Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus)

Świadczenie wychowawcze wypłaca się nie później niż ostatniego dnia miesiąca, za który przyznane zostało świadczenie wychowawcze. (Podstawa: art. 21 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci).

Świadczenia rodzinne (Zasiłek rodzinny, Zasiłek pielęgnacyjny, Becikowe, Świadczenie pielęgnacyjne, Świadczenie rodzicielskie, Specjalny zasiłek opiekuńczy)

Świadczenia rodzinne wypłaca się nie później niż do ostatniego dnia miesiąca, za który przyznane zostało świadczenie rodzinne. (Podstawa: art. 26 ustawy o świadczeniach rodzinnych).

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłaca się w okresach miesięcznych. (Podstawa: art. 20 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów).

Dodatki mieszkaniowe

Dodatek mieszkaniowy wypłaca się, w terminie do dnia 10 każdego miesiąca z góry, zarządcy domu lub osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny. (Podstawa: art. 8 ustawy o dodatkach mieszkaniowych).

Zryczałtowany dodatek energetyczny

Dodatek energetyczny wypłaca się odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej* do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku. (Podstawa: art. 5e ustawy Prawo energetyczne).

* Uwaga: Odbiorca wrażliwy energii elektrycznej to osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy, która jest stroną umowy zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym. Przyznany zryczałtowany dodatek energetyczny wypłaca się wnioskodawcy lub wskazanemu przez wnioskodawcę przedsiębiorstwu energetycznemu.