Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Szanowni Klienci,

Informujemy, że wypłata świadczeń w listopadzie 2019 r., będzie realizowana w poniższych terminach.

Wskazane terminy są terminami orientacyjnymi, które mogą ulec zmianie z różnych przyczyn technicznych niezależnych od Poznańskiego Centrum Świadczeń.

04.11 – spłaty ŚR, 500+, FA, PM - łącznie do 31.10.2019 (listy generowane 04.11.19)
05.11 – przekazy pocztowe ŚR, 500+, FA, PM
07.11 - DM oraz DE oraz świadczenie żłobkowe
08.11 – spłaty ŚR, 500+, FA, PM - łącznie do 31.10.2019
12.11 - ŚR i 500+ A-C przelewy i karta
13.11 - ŚR i 500+ D-G przelewy i karta
14.11 - wszystkie czeki na ŚR, FA, 500+, PM oraz przelewy i karta na PM
15.11 - ŚR i 500+ H-J przelewy i karta
18.11 - ŚR i 500+ K przelewy i karta
19.11 - FA przelewy i karta
21.11 - ŚR i 500+ L-N przelewy i karta
22.11 - ŚR i 500+ O-R przelewy i karta
25.11 - ŚR i 500+ S przelewy i karta
26.11 - ŚR i 500+ Ś-X, Y-Ź przelewy i karta
27.11 – spłaty ŚR, 500+, FA, PM - łącznie do 30.11.2019
28.11 – spłaty DM, DE - łącznie do 30.11.2019
29.11 – spłaty ŚR, 500+, FA - łącznie do 30.11.2019

Szanowni Klienci,

Poniżej przedstawiamy informację na temat ustawowych terminów wypłat poszczególnych rodzajów świadczeń realizowanych przez Poznańskie Centrum Świadczeń.

Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus)

Świadczenie wychowawcze wypłaca się nie później niż ostatniego dnia miesiąca, za który przyznane zostało świadczenie wychowawcze. (Podstawa: art. 21 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci).

Świadczenia rodzinne (Zasiłek rodzinny, Zasiłek pielęgnacyjny, Becikowe, Świadczenie pielęgnacyjne, Świadczenie rodzicielskie, Specjalny zasiłek opiekuńczy)

Świadczenia rodzinne wypłaca się nie później niż do ostatniego dnia miesiąca, za który przyznane zostało świadczenie rodzinne. (Podstawa: art. 26 ustawy o świadczeniach rodzinnych).

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłaca się w okresach miesięcznych. (Podstawa: art. 20 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów).

Dodatki mieszkaniowe

Dodatek mieszkaniowy wypłaca się, w terminie do dnia 10 każdego miesiąca z góry, zarządcy domu lub osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny. (Podstawa: art. 8 ustawy o dodatkach mieszkaniowych).

Zryczałtowany dodatek energetyczny

Dodatek energetyczny wypłaca się odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej* do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku. (Podstawa: art. 5e ustawy Prawo energetyczne).

* Uwaga: Odbiorca wrażliwy energii elektrycznej to osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy, która jest stroną umowy zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym. Przyznany zryczałtowany dodatek energetyczny wypłaca się wnioskodawcy lub wskazanemu przez wnioskodawcę przedsiębiorstwu energetycznemu.